TELEFONER OG MAIL TIL LAUGET

 

For å få kontakt med Laugs-kontoret kan du ringe tlf. nr. 944 51 405 eller 38 03 66 31 i kontorets åpningstid kl. 11 – 13 alle hverdager. Dette gjelder ikke i påske- og juleferien, og i hele juli måned, for da er laugskontoret vanligvis stengt.
 
Utenfor kontortiden kan du evt. ringe mobiltlf. 413 25 001 til Laugs-Secreterer, eller mobiltlf. 416
71 217 til Laugs-Oldermand for info (men ikke for booking, da må du ringe kontoret).
 
E-post kan sendes til mailadresse Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller evt. Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 

 

 

 

 

Rehabilitering og vedlikehold

Den gamle, historiske festningen i nordenden av Odderøya ble anlagt på slutten av 1600-tallet som et flankebatteri til Christiansholm Festning nede i Østre havn. Da anlegget stod ferdig i 1697, hadde det 15 kanoner og et stort krutt-tårn omgitt av solide festningsmurer av stein. Mye er senere forfalt, delvis pga. den senere karantenestasjonen som ble plassert der på 1800-tallet, og av Forsvarets bruk av plassen på hele 1900-tallet. Til gjengjeld står de to store, gule lasarettbygningene fremdeles nesten nøyaktig slik som da de stod ferdig oppført i 1804. Riksantikvaren har for en del år siden vernet alle trebygningene på Lasaretthøyden, mens det gamle krutt-tårnet av stein er fredet. Dessverre blir denne statusen ikke fulgt opp med økonomiske midler fra staten, så alt nødvendig vedlikehold må bekostes lokalt. For en stram kommuneøkonomi viser det seg å være vanskelig å avsette særlig mye penger formålet, heller ikke til å hindre at bygningene skal begynne å forfalle.

I løpet av de årene Lauget har vært i virksomhet, har det gjort en betydelig innsats for å ta vare på disse historiske anleggene og bygningene på Lasaretthøyden (LH) på Odderøya. Dette arbeidet innebærer mye rehabilitering og reparasjonsarbeid. Det har krevd stor innsats og svært mye tid, både av Laugets ledelse og av enkelte medlemmer som har involvert seg i større eller mindre grad. I tillegg koster det selvsagt mye penger. F.eks. er overskuddet av de inntektene som Lauget har på utleie av selskapslokalene, blitt brukt til rehabilitering. Men dette har langt fra vært nok til å få utført alt som er gjort, så derfor er Lauget helt avhengig av utstrakt sponsing fra forskjellig hold.

Alt arbeid er utført i overensstemmelse med gjeldende krav til hvordan historiske bygninger og anlegg skal rehabiliteres. Vi skal nevne de største og viktigste arbeidene.

I begynnelsen av 2000-tallet ble festningsmuren med porten til trappen ned mot Gravane-kanalen rehabilitert og istandsatt, et arbeid som kom på over 100.000 kr. Litt senere måtte man skifte deler av kledningen på vestveggen av Østre Lasarett, og i 2009 brukte man mye penger på å skifte nesten hele kledningen på Kongeloftet, dvs. trehuset oppå det gamle Krutt-tårnet. Dette siste prosjektet ble dyrere enn beregnet, og var nær ved å knekke Laugets økonomi, men man reddet seg ved å ta opp et lån på 250.000 kr i Spare-skillingsbanken i Kristiansand, en bank som forøvrig i mange år har vært meget velvillig innstilt overfor Lauget, både med økonomisk støtte og gratis hjelp til frankering av Laugets årlige utsendelser av mange brev til medlemmene. Det ble første og siste gang at Lauget satte seg i gjeld, og den ble nedbetalt i 2019.

Før det store arrangementet «Tall Ships’ Race» i 2010 ble det installert flomlys rettet mot de gamle festningsmurene og veggene til bygningene på Lasaretthøyden, et flott syn i mørke sensommer- kvelder for de flere hundre tusen tilreisende, og til glede for kristiansanderne i hele den mørke tiden av året senere.

Året etter installerte man et stort og flunkende nytt kjøkken i Østre Lasarett, med alt nødvendig utstyr i tilknytning til Kommissærsalen. Dette for å kunne tilby leietakere svært meget bedre forhold enn tidligere.

Stiftelsen UNI donerte over 100.000 kr til å installere et moderne brannvarslingsanlegg inne i de tre vernede trebygningene som Lauget leier av kommunen på Lasaretthøyden. Dessverre er Vestre Lasarett fremdeles ikke beskyttet av noe liknende.

Man monterte dessuten på nytt et par gamle rekkverk av smijern, både mellom bygningene og på hver side av den rehabiliterte trappen ned til nordre port. Ved en seremoni 9. mai 2014 ble forøvrig denne porten gitt navnet «Kronprinds Frederiks Portal» av Kronprinsesse Mary av Danmark som besøkte byen. Det var fordi Laugets såkalte ordensherre Kronprindsregent Frederik, senere Kong Frederik 6 av Danmark-Norge, ankom gjennom denne porten da han inspiserte Odder-Øe festning den 6. august 1788 under et besøk i Kristiansand.

I 2013 ble det største enkeltprosjektet hittil på Lasaretthøyden fullført, idet Lauget klarte å skaffe midler til å gjenoppbygge de gamle festningsmurene av stein som fra 1697 hadde beskyttet festningsplassen langs begge sidene. Dette arbeidet alene kostet over trekvart million kroner, og ble gjort mulig ved et meget generøst bidrag fra «Stiftelsen for store kulturanlegg i Kristiansand», i dagligtale gjerne kalt «Lille Cultiva». Dessuten fikk vi tilskudd fra Fylkeskonservatoren i Vest- Agder, Kristiansand Eiendom og FOB Holding AS. I tillegg dekket Lauget en sum som stod igjen etter at alle de nevnte sponsorene til sammen hadde dekket mesteparten av det nødvendige beløpet, og bidrog som ellers med en god del dugnadsarbeid.

Den store, gamle karantenemuren ned mot Bendiksbukta fra begynnelsen av 1800-tallet er utsatt for at løse stein faller ned eller kommer i uorden, og i 2014 skaffet Lauget midler til reparasjon av den delen som strekker seg fra Krutt-tårnet til nedenfor Odderøyhallen, en strekning på ca. 50 m. Vestenfjelske Bykredittforening bevilget 70.000 kr til dekning av hele arbeidet.

I den andre enden av festningsplassen hadde store deler av muren nedenfor nordre port falt fra hverandre, og i 2015 fikk Lauget reparert både denne og trappen ca. 25 m nedover.

De foreløpig siste store arbeidene som er gjort, er reparasjon av både den store nordgavlen og den vestre langveggen på Østre Lasarett i 2016 – 2018. Dette helt nødvendige vedlikeholdet har Lauget brukt nesten 650.000 kr på. Både kledningen, vinduene og dørene måtte skiftes, og veggen fikk deretter tilbake sin opprinnelige gule karantenefarge. Uten store bidrag fra velvillige sponsorer hadde det ikke vært mulig å utføre disse arbeidene.

Det er tydelig at interessen for å bevare de historiske minnene på Odderøya er stor på mange hold, ikke minst blant befolkningen i Kristiansand. Lauget har i flere år gjort mye for å rehabilitere Lasaretthøyden, og har erfart at mange setter pris på arbeidet. Dugnad og arbeidsinnsats er selvsagt viktig og grunnleggende, men uten de økonomiske tilskuddene fra mange hold hadde nok det meste fremdeles stått ugjort.

I tillegg til de tidligere nevnte sponsorene Lille Cultiva, Stiftelsen UNI, Vestenfjelske Bykreditt- forening i Bergen, Fylkeskonservatoren i Vest-Agder og Kristiansand Eiendom, har Lauget mottatt bidrag fra flere hold. Dette dreier seg både om bedrifter, stiftelser og offentlige etater og institusjoner. Spareskillingsbanken i Kristiansand, FOB Holding AS, Norsafe AS i Arendal, Skillingsfondet i Kristiansand og Vest-Agder Fylkeskommune har alle vært meget velvillige og sponset med en del midler. I tillegg til alt dette har flere personer kommet med mindre, men like fullt meget nødvendige og kjærkomne bidrag til forskjellige tiltak. I løpet av årene har Lauget klart å skaffe midler til å få utført helt nødvendige reparasjoner, rehabilitering og vedlikeholdsarbeid for nesten 3 millioner kroner. Både Lauget og sikkert hele Kristiansands befolkning er meget takknemlige for all støtte i løpet av årene.