Info

 TELEFONER OG MAIL TIL LAUGET

 

For å få kontakt med Laugs-kontoret, kan du ringe tlf.nr. 38 09 78 63 og 38 03 66 31 i kontortiden kl. 10-14 (bortsett fra i juli måned og i påske- og juleferien).
Utenfor kontortiden kan du evt. ringe mobiltlf. 413 25 001 til Secretereren, og mobiltlf. 920 36 022 til Oldermanden.
E-post kan sendes til mailadresse Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 

 

Ta gjerne kontakt for spørsmål om leie av lokaler og annen info.

 

 

 

Rehabilitering og vedlikehold

Den gamle, historiske festningen i nordenden av Odderøya ble anlagt på slutten av 1600-tallet som et flankebatteri til Christiansholm Festning nede i Østre havn. Da anlegget stod ferdig i 1697, hadde det 15 kanoner og et stort krutt-tårn omgitt av solide festningsmurer av stein. Mye er senere forfalt, delvis pga. den senere karantenestasjonen som ble plassert der på 1800-tallet, og av Forsvarets bruk av plassen på hele 1900-tallet. Til gjengjeld står de to store, gule lasarettbygningene fremdeles nesten nøyaktig slik som da de ble oppført ca. 1800.

I løpet av de årene Lauget har vært i virksomhet, har det gjort en betydelig innsats for å ta vare på de vernede, historiske anleggene og bygningene på Lasaretthøyden (LH) på Odderøya. Dette arbeidet innebærer mye rehabilitering og reparasjonsarbeid. Det har krevd stor innsats og svært mye tid, både av Laugets ledelse og av enkelte medlemmer som har involvert seg i større eller mindre grad. I tillegg koster det selvsagt mye penger. F.eks. er overskuddet av de inntektene som Lauget har på utleie av selskapslokalene, blitt brukt til rehabilitering. Men dette har langt fra vært nok til å få utført alt som er gjort, så derfor er Lauget helt avhengig av utstrakt sponsing fra forskjellig hold.

Alt arbeid er utført i overensstemmelse med de gjeldende krav til hvordan historiske bygninger og anlegg skal rehabiliteres. Vi skal nevne de største og viktigste arbeidene.

På begynnelsen av 2000-tallet foretok man en delvis utskifting av kledningen på vestveggen av Østre Lasarett, og i 2009 brukte man mye penger på å skifte nesten hele kledningen på Kongeloftet, dvs. trehuset oppå det gamle Krutt-tårnet. Dette prosjektet var nær ved å knekke Laugets økonomi fullstendig, men man reddet seg ved å ta opp et lån på 250.000 kr i Spareskillingsbanken i Kristiansand, en bank som forøvrig i mange år har vært meget velvillig innstilt overfor Lauget, både med økonomisk støtte og gratis hjelp til frankering av Laugets årlige utsendelser av mange brev til medlemmene. Det ble første og siste gang at Lauget satte seg i gjeld, og den er for øvrig snart nedbetalt.

På omtrent samme tid ble den 20 m lange festningsmuren med porten til trappen ned mot Gravane-kanalen rehabilitert og istandsatt. Før det store arrangementet «Tall Ships’ Race» i 2010 ble det installert flomlys rettet mot de gamle festningsmurene og veggene til bygningene på Lasaretthøyden, et flott syn i mørke sensommerkvelder for de flere hundre tusen tilreisende, og til glede for kristiansanderne i hele den mørke tiden av året senere.

Året etter installerte man et stort og flunkende nytt kjøkken i Østre Lasarett, med alt nødvendig utstyr i tilknytning til Kommissærsalen. Dette for å kunne tilby leietakere bedre forhold enn tidligere.

Stiftelsen UNI donerte en stor sum for å kunne installere et moderne brannvarslingsanlegg inne i de to vernede trebygningene som Lauget leier av kommunen på LH. Dessverre er Vestre Lasarett fremdeles ikke beskyttet av noe liknende.

Man monterte dessuten på nytt et par gamle rekkverk av smijern, både mellom bygningene og på hver side av den rehabiliterte trappen ned til nordre port. Ved en seremoni 9. mai 2014 ble forøvrig denne porten gitt navnet «Kronprinds Frederiks Portal» av Kronprinsesse Mary av Danmark. Det var fordi Laugets ordensherre Kronprindsregent Frederik, senere Kong Frederik 6 av Danmark-Norge, ankom gjennom denne porten da han inspiserte Odder-Øe festning den 6. august 1788 under et besøk i Kristiansand.

I 2013 ble det største enkeltprosjektet hittil på LH gjennomført, idet Lauget klarte å skaffe midler til å gjenoppbygge de gamle festningsmurene av stein som helt siden 1697 hadde beskyttet festnings-plassen langs begge sidene. Dette arbeidet alene kostet over trekvart million kroner, og ble gjort mulig ved et meget generøst bidrag fra «Stiftelsen for store kulturanlegg i Kristiansand», i dagligtale gjerne kalt «Lille Cultiva». Dessuten fikk vi tilskudd fra Fylkeskonservatoren i Vest-Agder, Kristiansand Eiendom og FOB Holding AS. I tillegg dekket Lauget en sum som stod igjen etter at alle de nevnte sponsorene til sammen hadde dekket mesteparten av det nødvendige beløpet, og bidrog som ellers med en god del dugnadsarbeid.

Den store, gamle karantenemuren ned mot Bendiksbukta fra begynnelsen av 1800-tallet er ofte utsatt for at løse stein faller ned eller kommer i uorden, og Lauget bekostet reparasjon av den delen som strekker seg fra Krutt-tårnet til nedenfor Odderøyhallen, en strekning på ca. 50 m.

I den andre enden av festningsplassen hadde store deler av muren nedenfor nordre port falt fra hverandre, og i 2015 fikk Lauget reparert både denne og trappen ca. 25 m nedover. Her gjenstår det å få et gjerde av smijern på plass, noe Lauget forsøker å skaffe midler til.

Det foreløpig siste store arbeidet som er gjort, var vedlikeholdet av den store nordgavlen på Østre Lasarett høsten 2016, en jobb man har brukt ca. 300.000 kr på. Her måtte både kledningen og vinduene skiftes, og når været blir laglig til våren eller forsommeren, skal veggen få tilbake sin opprinnelige gule karantenefarge.

Det er tydelig at interessen for å bevare de historiske minnene på Odderøya er stor på mange hold, ikke minst blant befolkningen i Kristiansand. Lauget har i flere år gjort mye for å rehabilitere Lasaretthøyden, og har erfart at mange setter pris på arbeidet. Dugnad og arbeidsinnsats er selvsagt viktig og grunnleggende, men uten de økonomiske tilskuddene fra mange hold hadde nok det meste fremdeles stått ugjort.

I tillegg til de tidligere nevnte sponsorene Lille Cultiva, Stiftelsen UNI, Fylkeskonservatoren i Vest-Agder, Kristiansand Eiendom, Spareskillingsbanken og FOB Holding AS, har Lauget mottatt bidrag fra flere hold. Dette dreier seg både om bedrifter, stiftelser og offentlige etater og institusjoner. Vestenfjelske Bykreditts Stiftelse i Bergen, Norsafe AS i Arendal, Skillingsfondet i Kristiansand og Vest-Agder Fylkeskommune har alle vært meget velvillige og sponset med en del midler. I tillegg til alt dette har flere personer kommet med mindre, men like fullt meget nødvendige og kjærkomne bidrag til forskjellige tiltak. Både Lauget og Kristiansands befolkning er meget takknemlige for all støtte i løpet av årene.